מגרש 1025

קרקע בשטח של כ-25 דונם, עליה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-20,000 מ"ר. אכלוס – עד 24 חודשים.

מגרש 1025

קרקע בשטח של כ-25 דונם, עליה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-20,000 מ"ר. אכלוס – עד 24 חודשים.