מגרש 11-19

קרקע בשטח של כ-25 דונם, עליה ייבנו מבנים לוגיסטיים בשתי קומות לתעשייה ואחסנה, ביחד כ-14,000 מ"ר. אכלוס – עד 24 חודשים.

מגרש 11-19

קרקע בשטח של כ-25 דונם, עליה ייבנו מבנים לוגיסטיים בשתי קומות לתעשייה ואחסנה, ביחד כ-14,000 מ"ר. אכלוס – עד 24 חודשים.