מגרש 2012

קרקע בשטח של כ-44 דונם, עליה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-39,000 מ"ר. אכלוס – עד 18 חודשים.

מגרש 2012

קרקע בשטח של כ-44 דונם, עליה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-39,000 מ"ר. אכלוס – עד 18 חודשים.