מגרש 24

קרקע בשטח של כ-3 דונם, עלייה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-3,600 מ"ר. אכלוס – עד 20 חודשים.

מגרש 24​

קרקע בשטח של כ-3 דונם, עלייה ייבנה מבנה לוגיסטי בשתי קומות, ביחד כ-3,600 מ"ר. אכלוס – עד 20 חודשים.